Example of the translator file (keywords)

The list is initially translated using Google Translate and then proofread and corrected by the translator.

English Polish
chapter rozdział
next chapter następny rozdział
previous chapter poprzedni rozdział
The Old Testament Stary Testament
The New Testament Nowy Testament
verse index główna verse
chapter index główna sekcja
see widzieć
draft projekt
and i
is in jest w
chapter rozdział
next book kolejna książka
belongs to należy do
books and chapters in książki i rozdziały w
previous part poprzednia część
next part następna część
previous book poprzednia książka
this is to jest
in w
number Numer
book list lista książek
chapters in rozdziały
study badanie
book index indeks książki
navigation nawigacja
books and chapters in książki i rozdziały w
book of książka
books and chapters książki i rozdziały
previous poprzedni
next Następny
english język angielski
polish Polskie
norwegian norweski
german Niemiecki
spanish język hiszpański
swedish szwedzki
tagalog tagalog
french Francuski
portuguese portugalski
italian Włoski
russian Rosyjski
chinese chiński
hungarian język węgierski
korean koreański
finnish fiński
icelandic islandzki
esperanto esperanto
thai tajski
Table of contents Spis treści
beginning początek
version wersja
The Bible Biblia
parallel równolegle
friendly przyjazny
vietnamese wietnamski
dual podwójny
God Almighty Bóg Wszechmogący
Latin łacina
Albanian albański
Greek grecki
optimized zoptymalizowane
Dutch holenderski
Hebrew hebrajski
Telugu Telugu
danish duński
tamil tamil
new norwegian nowy Norweski
czech Czech
slovakian słowacki
romanian rumuński
turkish turecki
bible biblia